AirVenture2003
AirVenture2003
Airventure 2003 at Oshkosh Wisconsin
« previous | next »
Donkey
Donkey 
 
Polikarpov I-16 "Ishak" (Donkey)