Poland
Poland
Poland, pictures taken around Krakow and Zakopane.
Zakopane
Zakopane 
 
"The Slumbering Knight" Mount Giewont